Gmina Łososina Dolna
IPmap Portal 2.8.0
inspe-projekt.pl
Pobieranie danych .....
Ortofotomapa 2009
Ewidencja
Działki
Budynki
Zagospodarowanie przestrzenne
Studium
Uchwała Nr 114/XV/08
Uchwała Nr 39/VI/2011
Uchwała Nr 146/XVII/2012
Uchwała Nr 147/XVII/2012
Uchwała Nr 151/XVIII/2012
Uchwała Nr 278/XXXIII/2014
Uchwała Nr 279/XXXIII/2014
Uchwała Nr 68/IX/2015
Uchwała Nr 106/XIV/2015
WGS84 :
PUWG 1992 :